Påsa-Posa-Possenius-Posse/Pusa

Påsa-suku on lähtöisin Kaakkois-Suomesta, jossa se esiintyy jo 1540-luvulta lähtien Viipurin ja Lappeen seuduilla. Påsa-suvun nimi on kirjoitettu vuosisatojen kuluessa monella eri tavalla, kuten edeltä käy ilmi, mutta oletettavaa on, että kyseessä on alun perin sama suku. Ruotsinkielisellä alueella sukunimi lausuttiin todennäköisesti pitkällä ruotsalaisella å:lla ja suomenkieliset lienevät lausuneet sen lyhyellä suomalaisella o:lla.

Ajankohtaista

Kevät 2017

 • Kaukolan Pusat kirjaa voi ostaa 35 €/kirja + postikulut (Ole yhteyksissä hallituksen jäseniin, sihteeriin tai rahastonhoitajaan)
 • VAPAAEHTOINEN jäsenmaksu10 €/perhe vuosille 2016-2018.Voit maksaa tilille FI46 5403 0760909053 (Osuuspankki)
 • Tommi Rautio kuvaa dokumenttielokuvaa Kelja-He jäivät. Keljan taisteluissa oli mukana myös useita Pusan suvun miehiä ErP 6:ssa. Ohessa lisää tietoa dokumenttielokuvasta: elokuva pääsi mukaan Kansan sivistysrahaston kulttuurilahja- hankkeeseen! https://kulttuurilahja.fi/hanke/he-jaivat-dokumentti-kertoo-tarinaa-naisista-kotirintamalla/

  Linkkiä voi levittää eteenpäin ja halutessa voi elokuvan tuotantoa rahoittaa tuota kautta haluamallaan summalla. ( 10 € pienin lahjoitus ).Kaikki tuota kautta elokuvaan tulleet rahoitukset menevät suoraan elokuvan tuotantoon, eli mitään minimisummaa ei hanke tarvitse toteutuakseen.

  Ohessa linkit elokuvan kahteen Teaseriin:
  https://www.youtube.com/watch?v=7H0-rI5xozU
  https://www.youtube.com/watch?v=eo_sK0xKGYU

 • Pusan sukuseuran hallitus päätti tukea ko elokuvahanketta 250 €:lla
 • Kihniön jäsentapaaminen kesällä 2018. Aikataulusta ilmoitetaan. Ei osallistumismaksua.
 • Tiedottakaa kaikille sukuun kuuluville sekä vanhemmille että nuoremmille, mitä seurassa tapahtuu mm. kesän 2018 Kihniön kokouksesta.
 • Sukuseura kerää edelleen aineistoa suvun vaiheista, elämänkerroista ja valokuvia (ole yhteyksissä pj, sihteeri tai rahastonhoitaja)
 • DNA tutkimuksessa ollaan mukana; suvusta otettu muutama näyte

Pusan sukuseura ry:n jäsenkokous

Kutsumme sinut ja perheesi Sukuseuran jäsenkokoukseen lauantaina 3.7.2010 kello 12.00 Ruovedelle, Väärinmajan Tapiolaan, os. Hanhontie 10.

Tilaisuus alkaa ruokailulla ja seurustelulla. Kokous alkaa n. klo 13.00 jatkuen mahdollisella ohjelmalla, arpajaisilla, emäntien lupaamalla kahvilla kakun kera.

Ilmoittautumiset sähköpostitse raimo.pusa@wippies.com tai puhelimitse Erkki Tiimo 041-5069 950, Leena Ojala 044-2751 624, Jouni Aalto 050-3605 664 viim. 27.6 mennessä. Ilmoita montako henkeä perheestä tulee ja osallistuu ruokailuun.

Sukuseuran hallitus, taloudenhoitajan esityksestä keväällä päätti että sukuseuralaiselle joka paikalle tulee tarjotaan ruoka+jälkiruokakahvi kakun kera ilmaiseksi.

Puheenjohtajan sana
Taas on tultu jäsenkokousvuoteen joka tällä kertaa järjestetään lauantaina 3 päivänä heinäkuuta 2010 Ruoveden \r\nVäärinmajan Tapiolassa, siellä sitten toivottavasti tavataan.

Minä toivon että mahdollisimman moni perhe ja perheenjäsenet ottaisivat osaa sukuseuramme jäsenkokoukseen. TULE SINÄKIN. Siellä tapaa tuttuja sukulaisia sekä vähemmän tuttuja, ehkä aivan uusia sukulaisia, Meistä monet ovat vanhentuneet ja muuttuneet ulkomuodoltaan. Tule mukaan arvaamaan montako tuttua sukulaista tunnet entuudestaan, entisten piirteiden ja tapojen mukaan, VAI TUNNETKO? Kun itse tulet mukaan, moniko sinut tuntee heti suoraan vai aprikoiko hänkin kuka on tuo tutun näköinen henkilö, en muista nimeä. Toisilla on hyvä kasvo muisti, toisilla paikallismuisti, eroja on.

Ketään ei voi pakottaa ottamaan vastaan sukuseuran tehtäviä, siihen pitää olla oma tahto. Toimintaan kasvetaan kiinni jos kiinnostusta riittää. Voin vakuuttaa että sukuseuratoiminta, niin kuin suvun tutkiminenkin on kiinnostavaa.

Sopikaa jo etukäteen ketkä ovat ehdolla tai ehdotetaan seuran toimihenkilöiksi. Mielestäni vaihtoja pitää tehdä maltillisesti. Nuoria mukaan jos kiinnostaa. Ehdolla olevan henkilön pitää olla halukas ja hänellä mahdollisuus osallistua seuran toimintaan, vähän intoakin olisi hyvä olla.

Seuraava jäsenkokouspaikkakunta on hyvä olla mietittynä etukäteen.

Minä jätän sukuseuran puheenjohtajan nuijan seuraajalleni. Tämä viisitoista vuotta on ollut mielestäni hyvää aikaa. Toivon uudelle puheenjohtajalle ja seuran toimissa jatkaville voimia ja työtarmoa asioiden eteenpäin viemisessä, työsarkaa kyllä riittää.

Erkki Tiimo

Opastus 344-tieltä (Ruovesi-Vilppula väliltä) Väärinmajan taajaman kohdalta.

Lähde "kotikiville" kauniiseen Karjalaan, menneiden sukupolvien synnyinseuduille Käkisalmeen, Räisälään ja Kaukolaan

(Tämänkin sisältö erillisenä liitteenä?)

pusan_sukuseura_kaukola.pdf (puuttuu)

Kaukolan Pusat -kirjan ennakkotilaus

(Ei sisältöä tietokannassa, liitetiedosto?)

Ennakkotilausmainos.pdf (puuttuu)

PUSAN SUKUSEURAN KOKOONTUMINEN KIHNIÖSSÄ

(sisältö puuttuu, ilmeisesti julkaistu erillisenä pdf/doc-fiedostona?)

PUSAN SUKUSEURAN KOKOONTUMINEN KIHNIÖSSÄ.doc (puuttuu)

Sukuseuran kirja

Mitä odotat Sukuseuran kirjalta? Aiotko tilata sen itsellesi? Entä jälkipolville?

Tilaukseen liittyvää tietoa alamme kerätä hallituksen kokouksen 5.4.2008 jälkeen.Toivottavasti keskustelua syntyy jo ennen sitä. Asiasta lähetetään jäsenistölle postia kevään 2008 aikana.

Pusan sukuseura ry:n jäsenkokous

Seuraava Pusan sukuseura ry:n jäsenkokous järjestetään Kihniön eräveikkojen majalla 09.08.2008.

Seuraava sukukokous kesällä 2013

Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan sivuilla myöhemmin.

Jäsentiedotteet

Alla on lista Pusan sukuseura ry:n julkaisemista jäsentiedotteista. Tiedotteet on julkaistu PDF-muodossa ja niiden lukemiseentarvitaan PDF-muotoa tukeva lukuohjelma esim. Adobe Reader, jonka voi ladata ilmaiseksi osoitteesta: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Saat haluamasi lehden auki napsauttamalla sitä vastaavaa linkkiä alla olevasta listasta. Kun haluat sulkea lehden, pääset takaisin Pusan sukuseuran kotisivuille napsauttamalla selaimesi vasemmassa yläkulmassa olevaa Edellinen-painiketta (painike, jossa nuoli, joka osoittaa vasemmalle).

Kuvat

Säännöt

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Pusan Sukuseura r.y., kotipaikka Ruovesi ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 §
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 §
Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

 • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
 • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
 • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa,
 • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä

II Seuran jäsenet

4 §
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avio- tai avoliiton kautta on siihen liittynyt.

5 §
Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §
Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7 §
Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

8 §
Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta

9 §
Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III Seuran hallitus

10 §
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jos jäseniä on kuusi, heistä on vuosittain erovuorossa kaksi. Jos jäseniä on enemmän, erossa on kahtena ensimmäisenä vuonna kolme ja kolmantena vuonna loput. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös varaesimieheksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

11 §
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

12 §
Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

13 §
Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV Seuran tilit

14 §
Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

V Seuran kokoukset

15 §
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vähintään joka kolmas vuosi huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai annettu tiedoksi kirjeessä.

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

16 §
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus. Varsinaisessa kokouksessa päätetään seuraavista asioista:

 1. hyväksytään edellisen kauden toimintakertomus,
 2. hyväksytään edellisen kauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 3. vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 4. valitaan hallituksen jäsenet,
 5. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa,
 6. päätetään alkaneen kauden kannettavan jäsenmaksun suuruus sekä
 7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

17 §
Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

18 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään kahden kuukauden väliajoin.

19 §
Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Karjalan Liitolle.

20 §
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

Tuotteet

Sukuseurapaita

Kerrothan sen muillekin, että kuulut Pusan sukuseuraan. Laadukas sukuseurapaita on painettu Fruit of the Loom-paitaan.

vielä muutamia hajakokoja jäljellä

hinta 5 € + postikulut (vastaanottaja maksaa)

Pöytästandaari

Lipputaito Oy:n valmistama laadukas Pusan Sukuseuran ry:n pöytästandaari.

hinta  20 € + postikulut (vastaanottaja maksaa)

Kaukolan Pusat -kirja

Hinta 50€ + postikulut (vastaanottaja maksaa).

Lisätietoja ja tilaaminen

Voit tilata tuotteita tai kysyä niistä lisätietoja sähköpostitse osoitteesta info@pusansukuseura.fi.

Yhteystiedot

PUHEENJOHTAJA
Kullervo Mäkinen
Kyröntie 541
21810 Kyrö
050-05349729
kullervo.makinen@netti.fi

SIHTEERI
Raimo Pusa
Koivuharjuntie 6
34600 RUOVESI
0505485371
raimopusa@wippies.com

VARAPUHEENJOHTAJA, WWW-SIVUJEN YLLÄPITO
Anne-Maarit Pusa-Heittola
Vääränkalliontie 12 a 3
36220 KANGASALA
03 - 3170593 tai 040 - 5574062
anne-maarit.pusa1@elisanet.fi

MUUT HALLITUKSEN JÄSENET:
Jouni Aalto
Almankuja 3
27510 Eura
050-3605664
jouni79.aalto@gmail.com

Leena Ojala
Lielahdentie 8
39820 KIHNIÖ
044-2751624
leena.ojala@evl.fi

Teuvo Pusa
Kaukolantie 229
34450 JÄMINKIPOHJA
0500-611971
teuvo.pusa@walestales.net

Kauko Pusa
Timintie 344
39100 Hämeenkyrö
050-3625611

Santeri Pusa
Ahmanpolku 1
18150 Heinola
040-5677694
santeri.pusa@phnet.fi

Aira Musakka
Jutinpolku 10 A 2
29200 Harjavalta
040-5586732
aira.musakka@dnainternet.net

Katja Kangasmäki
Hangaslahdentie 5
34600 Ruovesi
040-8407811
katja.kangasmaki@gmail.com

TALOUDENHOITAJA JA LEHDEN TOIMITTAMINEN
Kyllikki Valkealahti
Kruunupääntie 4
37560 LEMPÄÄLÄ
03 - 3677955 tai 050 - 5720335
kyllikki.valkealahti@kolumbus.fi